Nhóm
Tên cây trồng
GBVN No(Tăng dần)
Tên nguồn Gen
Tên khoa học
Dân tộc
Cơ quan lưu trữ
Nơi thu thập
Năm
Bản chất nguồn gen
Nguồn
Ghi chú
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Trang 1 của 1076 (26883 mục)Trước1234567107410751076Tiếp theo