KẾT QUẢ TÌM KIẾM (639)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
346606 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004316 Đậu đũa Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346607 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004322 Đậu đũa Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346608 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004323 Đậu mán Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346609 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004326 Đỗ dèo Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346610 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004337 Đậu dải hạt đen Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346611 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004346 Đậu dải áo Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346612 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004349 Đỗ dải Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346613 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004351 Đậu đũa Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346614 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004354 Đậu dải áo Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346615 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004366 Đậu đũa Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346616 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004371 Sáy cối tàu Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346617 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004372 Đậu đũa Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346618 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004373 Thúa sai Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346619 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004377 Đậu đũa Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346620 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004382 Đỗ quai túi Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346621 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004441 Đậu dải Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346622 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN004534 Đậu đũa leo Hà Tây Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346623 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN005627 Đậu đen Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Walp Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346624 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN005644 Đậu đũa Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346625 Đậu đỗ Đậu đũa GBVN005645 Đậu bún cây đen Vigna unguiculata sesquipedalis (L.) Verdc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Determibate in plant habit. Cập nhật năm 2016.