KẾT QUẢ TÌM KIẾM (87)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345513 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN004426 Azukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345514 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN004433 Azukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345515 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN004467 Azukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345516 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN005640 Tẩu tế dạng 1 Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345517 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN005641 Tẩu tế dạng 2 Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345518 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN005642 Tẩu tế dạng 1 Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345519 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN005643 Tẩu tế dạng 2 Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345520 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN006518 Azukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345521 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN006686 Azukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345522 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN008022 Tẩu plề Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345523 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012030 Azukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345524 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012305 Adzukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Giồng địa phươngtrồng từ rất lâu. Hạt màu đỏlà loại đậu có giá trị bổ huyết (dân nói). Nhật Bản đang nhập đậu này để tiêu dùng. Cập nhật năm 2016.
345525 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012306 Adzukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Trồng lâu đời tại địa phươngquả hạt nhỏ ăn ngon hơn giống Trung Quốc. Trồng vụ hè thu 2001gieo tháng 7 (cùng với giống lạc Trung Quốc thu cuối tháng 10) đầu tư như lạc Trung Quốcnhưng năng suất quả chỉ > 30 kg lạc vỏ/sào. Cập nhật năm 2016.
345526 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012307 Adzukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Nguồn gốc Trung Quốc từ Quảng Đông do ông Đặng Văn Quý Giám đốc Trung tâm chuyên giao TBKT NL Hải Ninh thuộc Sở NN Quảng Ninh đặt tên HN1 Lạc vụ hè thu 2001. Quả to dàieo trung bìnhgân dọc ngang rõvỏ lụa hồng nhạt. Thời gian snh trưởng vụ xuân 120-. C
345527 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012308 Adzukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345528 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012309 Adzukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345529 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012797 Adzukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345530 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012798 Adzukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345531 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012799 Adzukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Giống địa phương. Quả hạt nhỏ vỏ mỏ ngăn ngon. Cập nhật năm 2016.
345532 Đậu đỗ Đậu azuki GBVN012800 Adzukibean Vigna angulasis (Wild.) Ohwi & H. Ohashi Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016