KẾT QUẢ TÌM KIẾM (2)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345455 Đậu đỗ Đậu bướm GBVNML5.50 Đậu bướm Centrosema pubescens Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1987 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
346923 Đậu đỗ Đậu bướm GBVN007503 Đậu bướm Vigna sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Miền nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016