KẾT QUẢ TÌM KIẾM (17)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345427 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.60 Cây điền keo Desmanthus virgatus Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345428 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML6.24 Đậu Hồng đáo Vigna macrophylla unguiculata subsp.sesquipedalis (L.) Verdc Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Bắc Trung bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345429 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML6.25 Đậu Công Flemingia macrophylla macrophylla (Willd.) Merr Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345441 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.42 Cây đậu công Đậu sơn tây Flemingia macrophylla Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345442 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.43 Cây đậu công Flemingia macrophylla Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345443 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.44 Cây đậu công Flemingia macrophylla Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345444 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.46 Stylo 184 Stylosanthes guianensis Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345445 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.47 Giống Stylosanthes hamata - Verano Stylosanthes hamata Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345446 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.48 Giống Stylosanthes scabrana - Cinica Stylosanthes scabrana Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345447 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.49 Giống Stylosanthes affcabrana - Prima Stylosanthes affcabrana Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345448 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.51 Siratro Macroptilium atropurpureum Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1987 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345449 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.52 Glycine Neonotonia wighti Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1987 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345450 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.53 Giống Chamaechrista rotundifolia -wynn Chamaechrista rotundifolia Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345451 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.54 Kudzu Pueraria phaseoloide Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1987 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345452 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.55 Giống Aeschinomene americana Aeschinomene americana Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345454 Đậu đỗ Đậu khác GBVNML5.57 Giống Gliricidia sepium Gliricidia sepium Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
375491 Đậu đỗ Đậu khác TEMP013934 Đậu ctu Trung tâm Tài nguyên thực vật Nam Trung bộ Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018