KẾT QUẢ TÌM KIẾM (107)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
345457 Đậu đỗ Củ đậu GBVN004317 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345458 Đậu đỗ Củ đậu GBVN006529 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345459 Đậu đỗ Củ đậu GBVN006850 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345460 Đậu đỗ Củ đậu GBVN006851 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345461 Đậu đỗ Củ đậu GBVN006852 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345462 Đậu đỗ Củ đậu GBVN006853 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345463 Đậu đỗ Củ đậu GBVN006854 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345464 Đậu đỗ Củ đậu GBVN007499 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345465 Đậu đỗ Củ đậu GBVN007973 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345466 Đậu đỗ Củ đậu GBVN007974 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345467 Đậu đỗ Củ đậu GBVN007975 Mắc can keo Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Gieo xen trên nương gieo vào các bờ rào để tận dụng đất. Cập nhật năm 2016.
345468 Đậu đỗ Củ đậu GBVN007976 Thận rái Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Dùng để ăn, ăn rất ngon, ngọt mát. Cập nhật năm 2016.
345469 Đậu đỗ Củ đậu GBVN007977 Kén mắc cát Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Gieo hạt ở vườn nương rẫy. Nhiều nhà trồng củ dùng để ăn. Cập nhật năm 2016.
345470 Đậu đỗ Củ đậu GBVN007986 Má bản keo Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Củ to, ăn ngọt, nhiều nước. Củ to, ăn ngọt, nhiều nước. Cập nhật năm 2016.
345471 Đậu đỗ Củ đậu GBVN007987 Thúa bẳn keo Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây bắc bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Củ to, ăn ngọt. Củ to, ăn ngọt. Cập nhật năm 2016.
345472 Đậu đỗ Củ đậu GBVN009051 Củ đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345473 Đậu đỗ Củ đậu GBVN009052 Mặc cạt cố Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345474 Đậu đỗ Củ đậu GBVN009053 Mặc cạt cố Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345475 Đậu đỗ Củ đậu GBVN009054 Sắn dĩa Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
345476 Đậu đỗ Củ đậu GBVN009055 Sắn bông đậu Pachyrhizus erosus (L.) Urb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Kháng sâu bệnh. Chịu được điều kiện sinh thái bất lợi. Năng suất cao. Năng suất cao. Cập nhật năm 2016.