KẾT QUẢ TÌM KIẾM (29)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366426 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.586 Đài Loan tím Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366427 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.587 Đu đủ vàng Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366428 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.588 Đu đủ Eksotika I Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366429 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.589 Sunrise Solo Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366430 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.590 Đu đủ Khakdum Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366431 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.591 Red lady 1 Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366432 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.592 Brazil 1414 Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366433 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.593 Brazil 1619 Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366434 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.594 Kokdum Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366435 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.595 Cibinong Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366436 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.596 Morib Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366437 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.597 Nisensee Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366438 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.598 Mã lai lùn Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366439 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.599 Mã lai Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366440 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.600 Đu đủ Daklak Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Tây Nguyên 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366441 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.601 Đu đủ Long Khánh Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366442 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.602 Paris Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366443 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.603 Hồng Kong da bông Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366444 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.604 Đu đủ địa phương Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366445 Cây ăn quả Đu đủ GBVNML18.605 Giống Kapoho solo Carica papaya L. Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016