KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365293 Cây ăn quả Cóc GBVNML18.479 Cóc Spodias dulcis Soland.ex Park Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016