KẾT QUẢ TÌM KIẾM (4)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365422 Cây ăn quả Lạc tiên GBVNML1.173 Uganda Passiflora edulis L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365423 Cây ăn quả Lạc tiên GBVNML1.174 Srilanca Passiflora edulis L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365424 Cây ăn quả Lạc tiên GBVNML1.175 Tự Thụ Đài Loan Passiflora edulis L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365425 Cây ăn quả Lạc tiên GBVNML1.176 Úc Passiflora edulis L. Trung tâm Rau hoa quả Phú Hộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016