KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366501 Cây ăn quả Mãng cầu xiêm GBVNML18.483 Mãng cầu xiêm Annona muricata Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016