KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366232 Cây ăn quả Phật thủ GBVNML18.247 Phật thủ Citrus medica L.var sarcodactylis (Noot.) Swingle Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016