KẾT QUẢ TÌM KIẾM (3)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365698 Cây ăn quả Sơ ri GBVNML18.721 Sơ ri Thai Lan Malpighia glabra Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365699 Cây ăn quả Sơ ri GBVNML18.722 Sơ ri Ngọt Malpighia glabra Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365700 Cây ăn quả Sơ ri GBVNML18.723 Sơ ri chua Malpighia glabra Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016