KẾT QUẢ TÌM KIẾM (2)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365223 Cây ăn quả Táo GBVNML18.527 Táo Thái Lan Zizyphus mauritiana Lam. Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365224 Cây ăn quả Táo GBVNML18.528 Táo TN1 Zizyphus mauritiana Lam. Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016