KẾT QUẢ TÌM KIẾM (2)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366454 Cây ăn quả Thanh trà GBVNML18.724 Thanh Trà ngọt Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam 1996 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366455 Cây ăn quả Thanh trà GBVNML18.725 Thanh trà chua Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016