KẾT QUẢ TÌM KIẾM (8)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
365899 Cây ăn quả Vú sữa GBVNML18.553 Vú sữa lò rèn Chrysophllum caimito Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365900 Cây ăn quả Vú sữa GBVNML18.554 Vú sữa lò rèn đột biến Chrysophllum caimito Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365901 Cây ăn quả Vú sữa GBVNML18.555 Vú sữa tím than Chrysophllum caimito Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365902 Cây ăn quả Vú sữa GBVNML18.556 Vú sữa tím mỡ Chrysophllum caimito Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365903 Cây ăn quả Vú sữa GBVNML18.557 Vú sữa vàng hột gà Chrysophllum caimito Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365904 Cây ăn quả Vú sữa GBVNML18.558 Vú sữa vàng bánh xe Chrysophllum caimito Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365905 Cây ăn quả Vú sữa GBVNML18.559 Vú sữa vàng mỡ gà Chrysophllum caimito Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365906 Cây ăn quả Vú sữa GBVNML18.560 Vú sữa dây vú dê Chrysophllum caimito Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam Đồng bằng sông Cửu Long 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016