KẾT QUẢ TÌM KIẾM (18)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
343106 Cây có củ Khoai nưa GBVN011220 Khoai nưa Amorphophallus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1992 Cây hoang dại Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343107 Cây có củ Khoai nưa GBVN011221 Khoai nưa Amorphophallus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1992 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343108 Cây có củ Khoai nưa GBVN011224 Khoai nưa Amorphophallus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1993 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343109 Cây có củ Khoai nưa GBVN011225 Khoai nưa Amorphophallus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1993 Cây hoang dại Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343110 Cây có củ Khoai nưa GBVN011227 Khoai nưa Amorphophallus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1993 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343111 Cây có củ Khoai nưa GBVN011229 Khoai đà nẵng Amorphophallus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2008 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343112 Cây có củ Khoai nưa GBVN011282 Cò tầu phứa Amorphophallus sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Chế biến gọt vỏ, nạo, ngâm nước vôi, đun chắt nước đi, đổ nước vào đun bình thường, trước khi ăn rửa nước lạnh. Lá màu xanh, củ tròn da củ nhẵn ngứa. Cập nhật năm 2016.
343113 Cây có củ Khoai nưa GBVN011283 Chằm peng Amorphophallus sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343114 Cây có củ Khoai nưa GBVN028457 Có ki tho Amorphophallus konjae K. Koch H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Thái mỏng, ngâm nước nấu canh ngon. Không bị sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
343115 Cây có củ Khoai nưa GBVN028458 Đậu phụng rừng Amorphophallus konjae K. Koch Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Trung bình. Cập nhật năm 2016.
343564 Cây có củ Khoai nưa GBVN028459 Hờ nâu Amorphophallus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2014 Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
368810 Cây có củ Khoai nưa GBVN011219 Khoai nưa xanh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368811 Cây có củ Khoai nưa GBVN011222 Khoai nưa trắng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368815 Cây có củ Khoai nưa GBVN011281 Cung teng Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373151 Cây có củ Khoai nưa TEMP007341 Nèo dử Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373226 Cây có củ Khoai nưa TEMP007464 Cau tậu phú Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373227 Cây có củ Khoai nưa TEMP007465 Cò kí thờ Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373228 Cây có củ Khoai nưa TEMP007466 Mụ dị thứ Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018