KẾT QUẢ TÌM KIẾM (60)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
343124 Cây có củ Ráy GBVN028427 Vắt vẻo Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Mầm củ hồng đậm. Cập nhật năm 2016.
343192 Cây có củ Ráy GBVN020008 Củ ráy Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Rất ngứa. Không có sâu bệnh. Sống được ở mọi điều kiện. Cập nhật năm 2016.
343193 Cây có củ Ráy GBVN020009 Ráy Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Không sâu bệnh. Chịu hạn, úng. Cập nhật năm 2016.
343194 Cây có củ Ráy GBVN028430 Piệc táy Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Dọc lá xanh mắt củ xanh. Cập nhật năm 2016.
343195 Cây có củ Ráy GBVN028431 Phỉm vạt Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
343196 Cây có củ Ráy GBVN028432 Ráy Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Cây hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343197 Cây có củ Ráy GBVN028433 Ráy Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343198 Cây có củ Ráy GBVN028434 Ráy Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngứa. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343199 Cây có củ Ráy GBVN028435 Ráy Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Tốt. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343200 Cây có củ Ráy GBVN028436 Ráy Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Trung bình. Cập nhật năm 2016.
343201 Cây có củ Ráy GBVN028437 Hồ hạp gài Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343202 Cây có củ Ráy GBVN028438 Co bon khao Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343203 Cây có củ Ráy GBVN028440 Hồ hạp gài Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343204 Cây có củ Ráy GBVN028441 Ráy xoăn Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Cây hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343205 Cây có củ Ráy GBVN028442 Ráy xanh Alocasia macrorrhiza (L.) Schott H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Cây hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
343206 Cây có củ Ráy GBVN028443 Hậu Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
343207 Cây có củ Ráy GBVN028444 Hồ hạp gài Alocasia macrorrhiza (L.) Schott Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
343750 Cây có củ Ráy GBVN028149 Cây hang hạ Alocasia sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343751 Cây có củ Ráy GBVN028150 Chóc gai Alocasia sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343752 Cây có củ Ráy GBVN028151 Khoai ráy Alocasia sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016