KẾT QUẢ TÌM KIẾM (278)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
342931 Cây có củ Dong riềng GBVN011862 Phàn hảu Canna edulisKer Gawl. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Thịt củ trắng, vảy củ phớt hồng, mầm củ hồng. Cập nhật năm 2016.
342932 Cây có củ Dong riềng GBVN011863 Dong giềng Canna edulis Ker Gawl. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng tốt. Kháng sâu bệnh. Chịu lạnh. Nhiều củ. Củ trắng, mầm tím, dọc tím. Cập nhật năm 2016.
342933 Cây có củ Dong riềng GBVN011864 Càu chơ Canna edulis Ker Gawl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng khá. Chống chịu sâu bệnh khá. Chịu hạn. Thân tím xanh, gân lá màu tím, mép phiến lá màu tím. Cập nhật năm 2016.
342934 Cây có củ Dong riềng GBVN011865 Ỏi chất Canna edulis Ker Gawl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng tốt. Chống chịu sâu bệnh khá. Chịu rét, chịu hạn. Lá xanh nhạt, thân tím, vỏ củ trắng. Cập nhật năm 2016.
342935 Cây có củ Dong riềng GBVN011866 Phiểu quỵ Canna edulis Ker Gawl. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342936 Cây có củ Dong riềng GBVN011867 Cro chớt Canna edulis Ker Gawl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342937 Cây có củ Dong riềng GBVN011868 Rẻo chất Canna edulis Ker Gawl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342938 Cây có củ Dong riềng GBVN011870 Cò chấc Canna edulis Ker Gawl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342939 Cây có củ Dong riềng GBVN011871 Scơ chất đơ ú Canna edulis Ker Gawl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342940 Cây có củ Dong riềng GBVN011872 Hẩu Canna edulis Ker Gawl. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342941 Cây có củ Dong riềng GBVN011873 Loọng chừ hậu Canna edulis Ker Gawl. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342942 Cây có củ Dong riềng GBVN011874 Bẳn phứa láo Canna edulis Ker Gawl. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342943 Cây có củ Dong riềng GBVN011876 Quẩy hầu Canna edulis Ker Gawl. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Củ màu trắng tía, củ to, vân củ nhiều. Cập nhật năm 2016.
342944 Cây có củ Dong riềng GBVN011877 Mằn đeng Canna edulis Ker Gawl. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Kháng sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
342945 Cây có củ Dong riềng GBVN011878 Dong riềng đỏ Canna edulis Ker Gawl. Ê Đê Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342946 Cây có củ Dong riềng GBVN011879 Dong Canna edulis Ker Gawl. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Hoa rất đẹp, nhiều hoa. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Thân xanh, lá xanh có sọc tím, hoa đỏ và vàng trên cùng một cây. Cập nhật năm 2016.
342947 Cây có củ Dong riềng GBVN011880 Dong diềng Canna edulis Ker Gawl. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Cây hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342948 Cây có củ Dong riềng GBVN011881 Dong riềng Canna edulis Ker Gawl. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
342949 Cây có củ Dong riềng GBVN011882 Dong riềng Canna edulis Ker Gawl. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Cập nhật năm 2016.
342950 Cây có củ Dong riềng GBVN011883 Dong riềng Canna edulis Ker Gawl. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chỉ lấy hoa, làm cây cảnh, không lấy củ. Cập nhật năm 2016.