KẾT QUẢ TÌM KIẾM (282)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
341205 Cây có củ Sắn dây GBVNML6.48 Sắn Dây Pueraria thomsonii Benth. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341206 Cây có củ Sắn dây GBVNML6.49 Sắn Dây Kutzu Pueraria thomsonii Benth. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Nguyên 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341239 Cây có củ Sắn GBVN010199 3 tháng Bình chánh Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Light green leaf, yellow, green petiole, out skin, brown, inside cout pink, good-yeild. Cập nhật năm 2016.
341240 Cây có củ Sắn GBVN010200 Gòn Hà nội Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá xanh đậm, vỏ ngoài nâu đen, vỏ trong hồng thân nâu tím củ bở, cuống củ dài, năng suất trung bình. Cập nhật năm 2016.
341241 Cây có củ Sắn GBVN010201 Gòn Qui nhơn Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341242 Cây có củ Sắn GBVN010202 Tàu mó Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341243 Cây có củ Sắn GBVN010203 H34 Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Năng suất rất thấp, gân lá đỏ có nhiều lông. Cập nhật năm 2016.
341244 Cây có củ Sắn GBVN010204 ấn độ Phú khánh Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341245 Cây có củ Sắn GBVN010205 ấn độ Hàm tân Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341246 Cây có củ Sắn GBVN010206 Gòn không phân nhánh củ chi Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341247 Cây có củ Sắn GBVN010207 Gòn phân nhánh củ chi Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341248 Cây có củ Sắn GBVN010208 Sắn nếp Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341249 Cây có củ Sắn GBVN010209 Bún Hàm tân Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341250 Cây có củ Sắn GBVN010210 ấn độ Bình dương Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341251 Cây có củ Sắn GBVN010211 Gòn không thuỳ Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341252 Cây có củ Sắn GBVN010212 Gòn Bình Dương Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341253 Cây có củ Sắn GBVN010213 Gòn Hưng lộc Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341254 Cây có củ Sắn GBVN010214 Gòn long thành Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341255 Cây có củ Sắn GBVN010215 Sắn Hàm tân Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341256 Cây có củ Sắn GBVN010216 Bún Cam ranh Manihot esculenta Crantz Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016