KẾT QUẢ TÌM KIẾM (5)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
341205 Cây có củ Sắn dây GBVNML6.48 Sắn Dây Pueraria thomsonii Benth. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341206 Cây có củ Sắn dây GBVNML6.49 Sắn Dây Kutzu Pueraria thomsonii Benth. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Nguyên 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
373417 Cây có củ Sắn dây TEMP008007 Sắn dây Nhgệ An Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373418 Cây có củ Sắn dây TEMP008008 Sắn dây Đồng bằng sông Hồng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373419 Cây có củ Sắn dây TEMP008009 Sắn dây Trung Quốc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018