KẾT QUẢ TÌM KIẾM (18)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
341207 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011389 Mạch môn Ophiopogon japonicus Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1992 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341492 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011380 Địa liền Yên bái Kaempferia galanga L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341493 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011381 Địa liền Kaempferia galanga L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1993 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341494 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011382 Địa liền cao cây Kaempferia galanga L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1992 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341495 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011383 Địa liền trắng Kaempferia galanga L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1992 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
341496 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011384 Địa liền vàng Kaempferia galanga L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1992 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
342186 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011401 Hom sả Cymbopogen citratus (DC.) Stapf Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá màu xanh, thân màu trắng, thơm dùng làm gia vị. Cập nhật năm 2016.
342299 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN028673 Nghệ sâm Curcuma sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 tốt. bình thường. Cập nhật năm 2016.
342300 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN028678 Nghệ sâm Curcuma sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Tốt. Chịu sinh thái bất thuận tốt. bình thường. Cập nhật năm 2016.
343101 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011392 Thiên môn Asparagus Cochichinchinensis Cochichinchinensis Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343179 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011394 Chóc gai Aloe vera Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá cây mọng nước, có gai, thân đốm trắng, có gai 2 bên dìa lá, dùng nhựa để chữa ngứa. Cập nhật năm 2016.
343208 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011400 Tong plẹp Allium ramosum Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Gân lá song song, lá xanh. Cập nhật năm 2016.
343209 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011402 Hom pẻn Allium ramosum Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá thân màu xanh. Cập nhật năm 2016.
343210 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011386 Củ kiệu Allium chinense G. Don Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1992 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Củ muối ăn, lá sào thịt bò. Cập nhật năm 2016.
343211 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011399 Tong đành Allium ascalonicum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Dọc to lá xanh đậm. Cập nhật năm 2016.
343212 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011403 Hom púa Allium ascalonicum L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
343213 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011393 Xá chòng Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Gia vị trong nhóm ngũ vị hương, gà tần, sốt vang. Đắp mụn nhọt. Trồng như gừng, lá rụi thu hoạch. Lá như lá địa liền. Cập nhật năm 2016.
343214 Cây có củ Thuốc và gia vị GBVN011404 Cống H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân dùng làm rau, quả mọc lên từ rễ chồi lên mặt đất, dùng để luộc xào ngâm muối. Cập nhật năm 2016.