KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
377368 Cây công nghiệp Tiêu rừng TEMP017612 Hạt tiêu rừng Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Cây hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018