KẾT QUẢ TÌM KIẾM (4)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
340680 Cây cải tạo đất Cây keo (cải tạo đất) GBVNML6.32 Keo Dậu Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340696 Cây cải tạo đất Cây keo (cải tạo đất) GBVNML6.35 Keo Tai Tượng Acacia mangium Willd. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340697 Cây cải tạo đất Cây keo (cải tạo đất) GBVNML6.33 Keo Sina Acacia glauca (L.) Moench Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340698 Cây cải tạo đất Cây keo (cải tạo đất) GBVNML6.34 Keo Lá Chàm Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016