KẾT QUẢ TÌM KIẾM (9)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
340671 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.45 Muồng Lạc Senna tora (L.) Roxb. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340672 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.47 Muồng Thảo quyết minh Senna tora (L.) Roxb. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340673 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.43 Muồng Đen Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340674 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.44 Muồng Lá khế Senna occidentalis (L.) Link Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Bắc Trung bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340682 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.41 Muông Lá Nhọn Indigofera zollingeriana Miq. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340688 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.40 Muồng Lá Dài Crotalaria trichotoma Bojer Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Nguyên 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340689 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.39 Muồng Lá Tròn Crotalaria pallida Aiton Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Nguyên 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340690 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.42 Muồng Dùi đục Crotalaria micans Link Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Nguyên 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340691 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.38 Muồng Sợi Crotalaria juncea L. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Nguyên 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016