KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
340687 Cây cải tạo đất Cúc dại GBVNML6.14 Cúc Dại Chrysanthemum sp. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016