KẾT QUẢ TÌM KIẾM (2)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
340667 Cây cải tạo đất Cốt khí GBVNML6.11 Cốt khí thấp Tephrosia sp. DC. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Bắc Trung bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340668 Cây cải tạo đất Cốt khí GBVNML6.10 Cốt khí Tephrosia candida DC. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016