KẾT QUẢ TÌM KIẾM (2)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
340694 Cây cải tạo đất Dứa sợi GBVNML6.16 Dứa Sợi Gai Agave sissalana Perrine Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340695 Cây cải tạo đất Dứa sợi GBVNML6.17 Dứa Sợi Xanh Agave sissalana Perrine Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016