KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
340685 Cây cải tạo đất Hương bài GBVNML6.31 Hương bài Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016