KẾT QUẢ TÌM KIẾM (2)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
340677 Cây cải tạo đất Trinh nữ GBVNML6.50 Trinh nữ không gai Mimosa diplotricha var. Diplotricha Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340678 Cây cải tạo đất Trinh nữ GBVNML6.51 Trinh nữ dai Mimosa diplotricha var. Diplotricha Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016