KẾT QUẢ TÌM KIẾM (2)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
366741 Cây thức ăn gia súc Cây keo (thức ăn gia súc) GBVNML5.59 Cây keo dậu Leucaena leucocephala Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1987 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
366742 Cây thức ăn gia súc Cây keo (thức ăn gia súc) GBVNML5.58 Cây keo củi Calliandra calothyrsus Viện chăn nuôi Quốc Gia Đồng bằng sông Hồng 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016