KẾT QUẢ TÌM KIẾM (113)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
351228 Hòa thảo Ý dĩ GBVN008992 ý dĩ Coix sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1995 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cây cao 1. 2-1. 4 m. Cập nhật năm 2016.
351229 Hòa thảo Ý dĩ GBVN008993 ý dĩ Coix sp. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thức ăn nấu rượu. Cập nhật năm 2016.
351230 Hòa thảo Ý dĩ GBVN008994 ý dĩ Coix sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351231 Hòa thảo Ý dĩ GBVN008995 Hạt cườm Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hiện tại ở địa phương rất ít người trồng gieo tháng 3 thu hoạch được sau 60 ngàyquả nhiều. Cập nhật năm 2016.
351232 Hòa thảo Ý dĩ GBVN008996 ý dĩ nếp Coix sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cao từ 1,3-1,5 m dùng làm bánh hoặc trộn với gạo nấu cơm. Cập nhật năm 2016.
351233 Hòa thảo Ý dĩ GBVN008997 ý dĩ Coix sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351234 Hòa thảo Ý dĩ GBVN008998 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả non dùng làm rau. Cách chế biến: quả non có thể xào lẫn thịt, gan, lòng, ăn rất ngon. Cập nhật năm 2016.
351235 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009036 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351236 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009037 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351237 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009038 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351238 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009039 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351239 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009040 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351240 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009041 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351241 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009042 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351242 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009043 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351243 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009044 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351244 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009045 ý dĩ hạt dài Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351245 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009847 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351246 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009848 Mạc đuôi Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351247 Hòa thảo Ý dĩ GBVN009849 ý dĩ Coix sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016