KẾT QUẢ TÌM KIẾM (308)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
350793 Hòa thảo Cao lương GBVN018249 Bo bo Sorghum bicolor L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
350794 Hòa thảo Cao lương GBVN018250 bo bo Sorghum bicolor L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
350795 Hòa thảo Cao lương GBVN018266 Bo bo Sorghum bicolor L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
350796 Hòa thảo Cao lương GBVN008967 Cao lương Sorghum bicolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350797 Hòa thảo Cao lương GBVN008968 Cao lương Yên Châu Sorghum bicolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1994 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Trồng lâu đời tại địa phươngquả hạt nhỏ ăn ngon hơn giống Trung Quốc. Trồng vụ hè thu 2001gieo tháng 7 (cùng với giống lạc Trung Quốc thu cuối tháng 10) đầu tư như lạc Trung Quốcnhưng năng suất quả chỉ > 30 kg lạc vỏ/sào. Cập nhật năm 2016.
350798 Hòa thảo Cao lương GBVN008969 Cao lương Sorghum bicolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350799 Hòa thảo Cao lương GBVN008970 Cao lương Sorghum bicolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350800 Hòa thảo Cao lương GBVN008971 Cao lương Sorghum bicolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350801 Hòa thảo Cao lương GBVN008972 Đơi nguôi Sorghum bicolor L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Chống chịu sâu bệnh khá, chịu hạn tốt. Khi cây già ăn thay mía, hạt chăn nuôi. Rất ít người trồng. Cập nhật năm 2016.
350802 Hòa thảo Cao lương GBVN008973 Đươi nguôi bông ngắn Sorghum bicolor L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350803 Hòa thảo Cao lương GBVN008974 Đươi nguôi bông dài Sorghum bicolor L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Kháng sâu bệnhDùng thân già ăn như mía hạt chăn nuôi. Cập nhật năm 2016.
350804 Hòa thảo Cao lương GBVN008975 Bo bo Sorghum bicolor L. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp làm thức ăn. Cập nhật năm 2016.
350805 Hòa thảo Cao lương GBVN008976 Cao lương Sorghum bicolor L. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Rất ngon, dẻo thơm. làm thức ăn, Hạt màu trắng bông to. Cập nhật năm 2016.
350806 Hòa thảo Cao lương GBVN008977 Cao lương Sorghum bicolor L. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Chống chịu sâu bệnh tốt. chịu hạn tốt. Cây ăn thay mía hạt chăn nuôi. Cập nhật năm 2016.
350807 Hòa thảo Cao lương GBVN008978 Cao lương Sorghum bicolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350808 Hòa thảo Cao lương GBVN008979 Cao lương đỏ Sorghum bicolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350809 Hòa thảo Cao lương GBVN008980 Bo bo Sorghum bicolor L. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Làm thức ăn hạt trắng tròn. Cập nhật năm 2016.
350810 Hòa thảo Cao lương GBVN008981 Cao lương đỏ Sorghum bicolor L. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350811 Hòa thảo Cao lương GBVN008982 Cao lương trắng Sorghum bicolor L. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350812 Hòa thảo Cao lương GBVN008983 ỏi nong nang Sorghum bicolor L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016