KẾT QUẢ TÌM KIẾM (15)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
351155 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN014172 Mạch 3 góc Fagopyrum esculentum Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351156 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN014173 Chì Cáng Fagopyrum esculentum Moench H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Dùng làm bánh nấu rượu. Cập nhật năm 2016.
351157 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN014174 Khẩu gô (xèo) Fagopyrum esculentum Moench Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá non, nấu canh có vị chua, hạt bỏ vỏ, cho cối xay bột, tráng bánh phổ. Cập nhật năm 2016.
351158 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN014175 Xèo Fagopyrum esculentum Moench H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp không bị sâu bệnh. Cây cao 20 cm, cắt làm rau. Cập nhật năm 2016.
351159 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN014176 Sèo Fagopyrum esculentum Moench H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
351160 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN017617 Ca ga Fagopyrum esculentum Moench Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
351161 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN017618 Nông chề Fagopyrum esculentum Moench H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
351162 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN017619 Chì A Fagopyrum esculentum Moench H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Năng suất bình thường. Ăn đắng. Cập nhật năm 2016.
351163 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN017620 Chì cang Fagopyrum esculentum Moench H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
351164 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN017621 Chì cang Fagopyrum esculentum Moench H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Năng suất bình thường. Ra hoa rất đẹp. Cập nhật năm 2016.
351165 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN018287 Chề Fagopyrum esculentum Moench H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Chịu rét, hạn. Cây thấp, lá hình trái tim, màu xanh nhạt, hạt màu nâu, góc cạnh. Cập nhật năm 2016.
351166 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN018288 Chì A Fagopyrum esculentum Moench H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cao. Cập nhật năm 2016.
351167 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN018289 Co meec Fagopyrum esculentum Moench Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
351339 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN021194 Chê Fagopyrum esculentum Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
351340 Hòa thảo Mạch 3 góc GBVN021195 Tres Fagopyrum esculentum Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016