KẾT QUẢ TÌM KIẾM (9)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
349906 Hoa cây cảnh Hoa cẩm chướng GBVNML7.194 Xanh Dianthus chinensis L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349907 Hoa cây cảnh Hoa cẩm chướng GBVNML7.195 Vàng viền đỏ Dianthus chinensis L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349908 Hoa cây cảnh Hoa cẩm chướng GBVNML7.196 Đỏ sẫm Dianthus chinensis L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349909 Hoa cây cảnh Hoa cẩm chướng GBVNML7.197 Trắng Dianthus chinensis L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349910 Hoa cây cảnh Hoa cẩm chướng GBVNML7.198 Tím nhạt Dianthus chinensis L. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349911 Hoa cây cảnh Hoa cẩm chướng GBVNML7.199 Vàng tươi cánh bằng Dianthus chinensis L. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349912 Hoa cây cảnh Hoa cẩm chướng GBVNML7.200 Phấn hồng cánh bằng Dianthus chinensis L. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349913 Hoa cây cảnh Hoa cẩm chướng GBVNML7.228 Đỏ răng cưa Dianthus chinensis L. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349914 Hoa cây cảnh Hoa cẩm chướng GBVNML7.229 Hồng cánh bằng Dianthus chinensis L. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016