KẾT QUẢ TÌM KIẾM (5)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
349884 Hoa cây cảnh Hoa lay ơn GBVNML7.157 Đỏ đô tươi Gladiolus sp. Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349885 Hoa cây cảnh Hoa lay ơn GBVNML7.159 DL1 vàng Gladiolus sp. Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349886 Hoa cây cảnh Hoa lay ơn GBVNML7.160 DL2 trắng Gladiolus sp. Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349887 Hoa cây cảnh Hoa lay ơn GBVNML7.156 Hồng nhạt Gladiolus communis L. Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349888 Hoa cây cảnh Hoa lay ơn GBVNML7.158 Hồng nhạt Gladiolus communis L. Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016