KẾT QUẢ TÌM KIẾM (3)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360454 Nấm Nấm đầu khỉ GBVNML20.111 Nấm đầu khỉ gai ngắn Hericium sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360455 Nấm Nấm đầu khỉ GBVNML20.112 Nấm đầu khỉ chịu lạnh Hericium sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360456 Nấm Nấm đầu khỉ GBVNML20.110 Nấm đầu khỉ gai dài Hericium erinaceus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016