KẾT QUẢ TÌM KIẾM (11)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360485 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.74 Mộc nhĩ hồng Auricularia sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360486 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.82 Mộc nhĩ Auricularia polytricha Sacc.Jiel Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360487 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.83 Mộc nhĩ Auricularia polytricha Sacc.781 Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360488 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.76 Mộc nhĩ Auricularia polytricha Sacc Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360489 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.73 Mộc nhĩ lông Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360490 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.78 Mộc nhĩ trắng Auricularia polytricha Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360491 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.77 Mộc nhĩ Auricularia judae Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360492 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.80 Mộc nhĩ Auricularia auricula WangSing Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360493 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.81 Mộc nhĩ Auricularia auricula Guang.Zhen Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360494 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.75 Mộc nhĩ đen Auricularia auricula Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360495 Nấm Nấm mộc nhĩ GBVNML20.79 Mộc nhĩ Đen nhỏ Auricularia auricula Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016