KẾT QUẢ TÌM KIẾM (3)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360395 Nấm Nấm ngân nhĩ GBVNML20.101 Nấm ngân nhĩ Tremella fuciformic Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360396 Nấm Nấm ngân nhĩ GBVNML20.102 Nấm ngân nhĩ Tremella fuciformic Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360397 Nấm Nấm ngân nhĩ GBVNML20.103 Nấm Kim nhĩ Tremella auratiabla Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016