KẾT QUẢ TÌM KIẾM (3)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360451 Nấm Nấm ngọc châm GBVNML20.120 Nấm Ngọc châm trắng xám Hypsizygus tessulatas Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360452 Nấm Nấm ngọc châm GBVNML20.108 Nấm Ngọc châm Hypsizygus marmoreus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360453 Nấm Nấm ngọc châm GBVNML20.119 Nấm Ngọc Châm nâu - Buna Hypsizygus marmoreus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016