KẾT QUẢ TÌM KIẾM (7)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360385 Nấm Nấm rơm GBVNML20.84 Nấm rơm Volvariela volvacea Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360386 Nấm Nấm rơm GBVNML20.86 Nấm rơm Volvariela volvacea Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360387 Nấm Nấm rơm GBVNML20.90 Nấm rơm trắng Volvariela sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360388 Nấm Nấm rơm GBVNML20.85 Nấm rơm chịu lạnh Volvariela sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360389 Nấm Nấm rơm GBVNML20.87 Nấm rơm Volvariela sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360390 Nấm Nấm rơm GBVNML20.88 Nấm rơm Volvariela sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360391 Nấm Nấm rơm GBVNML20.89 Nấm rơm Volvariela sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016