KẾT QUẢ TÌM KIẾM (3)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360392 Nấm Nấm tùng nhung GBVNML20.123 Nấm Tùng Nhung Tricholoma sp Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360393 Nấm Nấm tùng nhung GBVNML20.124 Nấm Tùng Nhung Tricholoma sp Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360394 Nấm Nấm tùng nhung GBVNML20.115 Nấm núi vàng Tricholoma lobayense Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016