KẾT QUẢ TÌM KIẾM (3)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360496 Nấm Nấm trà tân GBVNML20.105 Nấm trà tân nâu Agrocybe aegerita Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360497 Nấm Nấm trà tân GBVNML20.106 Nấm trà tân trắng Agrocybe aegerita Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360498 Nấm Nấm trà tân GBVNML20.107 Nấm trà tân vàng Agrocybe aegerita Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016