KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1050)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360590 Rau - gia vị GBVN005756 Cà pháo xanh Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hoa vàng giống hoa cúc cao 30 cm lá nhỏ xung quanh cây lá rách. Cập nhật năm 2016.
360591 Rau - gia vị GBVN005757 Cà pháo trắng Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360592 Rau - gia vị GBVN005767 Cà pháo Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360593 Rau - gia vị GBVN005768 Cà đĩa Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360594 Rau - gia vị GBVN005769 Cà tím Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360595 Rau - gia vị GBVN005770 Cà pháo Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360596 Rau - gia vị GBVN005771 Cà pháo Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360597 Rau - gia vị GBVN005783 Akra - shirish Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360598 Rau - gia vị GBVN005784 Cà pháo Hà Bắc Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360599 Rau - gia vị GBVN005785 Chaopraya Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360600 Rau - gia vị GBVN009156 Cà pháo Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360601 Rau - gia vị GBVN009163 Ta rot Solanum undatum Poir. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp cà non nấu canh xào. Cập nhật năm 2016.
360602 Rau - gia vị GBVN009171 Cà pháo Solanum undatum Poir. Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Kháng sâu bệnh tốt. Chịu hạn. Cập nhật năm 2016.
360603 Rau - gia vị GBVN013670 Má khứa Solanum undatum Poir. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360604 Rau - gia vị GBVN013672 Pe cửa luốc Solanum undatum Poir. Kháng Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360605 Rau - gia vị GBVN016413 Troóc Solanum undatum Poir. Raglai Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả to hình cầu, quả xanh màu trắng, quả chín màu vàng, hạt to màu nâu. Cập nhật năm 2016.
360606 Rau - gia vị GBVN019467 Má khứa Solanum undatum Poir. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Cập nhật năm 2016.
360607 Rau - gia vị GBVN019473 Cà pháo xanh Solanum undatum Poir. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
360608 Rau - gia vị GBVN019474 Cà pháo tím Solanum undatum Poir. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Bị sâu ăn lá. Cập nhật năm 2016.
360609 Rau - gia vị GBVN019480 Cà pháo Solanum undatum Poir. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016