KẾT QUẢ TÌM KIẾM (3)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
361774 Rau - gia vị Cà rốt GBVN005472 Cà rốt Daucus carota ssp. sativus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361775 Rau - gia vị Cà rốt GBVN005473 Cà rốt Daucus carota ssp. sativus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361776 Rau - gia vị Cà rốt GBVN005474 Cà rốt Daucus carota ssp. sativus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016