KẾT QUẢ TÌM KIẾM (96)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360794 Rau - gia vị Cải củ GBVN019752 Cải củ Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
360795 Rau - gia vị Cải củ GBVN019753 Cải củ Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
360796 Rau - gia vị Cải củ GBVN019754 Le pả Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
360797 Rau - gia vị Cải củ GBVN019755 Lay pả Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ít sâu bệnh. Cập nhật năm 2016.
360798 Rau - gia vị Cải củ GBVN019756 Củ cải trắng Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
360799 Rau - gia vị Cải củ GBVN019757 La pày Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Xơ Đăng Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
360800 Rau - gia vị Cải củ GBVN019758 Cuủ cải Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Trung bình. Cập nhật năm 2016.
360801 Rau - gia vị Cải củ GBVN019759 Pây Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Xơ Đăng Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 thơm ngọt. Củ trắng. Cập nhật năm 2016.
360802 Rau - gia vị Cải củ GBVN019760 Pây Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Xơ đăng Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
360803 Rau - gia vị Cải củ GBVN019761 Củ cải Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
360804 Rau - gia vị Cải củ GBVN019762 Sắc la ha Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
360805 Rau - gia vị Cải củ GBVN003663 Là vặc Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360806 Rau - gia vị Cải củ GBVN003664 Cải củ ta Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360807 Rau - gia vị Cải củ GBVN003743 Cải củ to Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360808 Rau - gia vị Cải củ GBVN003744 Cải củ nhỏ Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360809 Rau - gia vị Cải củ GBVN003748 Củ cải đường Trung Quốc Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Trọng lượng củ 4-5 củ nặng/kg khoảng cách 20x20 cm nếu sau 40 ngày không thu củ để lâu bị xơ. Cập nhật năm 2016.
360810 Rau - gia vị Cải củ GBVN003749 Cải củ giâm mày Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360811 Rau - gia vị Cải củ GBVN003750 Cải chân Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360812 Rau - gia vị Cải củ GBVN003752 Cải củ to Trung Quốc Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360813 Rau - gia vị Cải củ GBVN003753 Cải củ Thái Xuyên Raphanus sativus var. longipinnatus L. Bail Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016