KẾT QUẢ TÌM KIẾM (591)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
362309 Rau - gia vị Dưa GBVN003679 Dưa gang Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362310 Rau - gia vị Dưa GBVN005548 Dưa chuột Thái Lan Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362311 Rau - gia vị Dưa GBVN006594 Dưa nương Cucumis sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp ăn thơm bùi giòn. Cập nhật năm 2016.
362312 Rau - gia vị Dưa GBVN006599 Quà vuôn Cucumis sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362313 Rau - gia vị Dưa GBVN008893 Qua chài Cucumis sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Vỏ trắng. Thấp. Cập nhật năm 2016.
362314 Rau - gia vị Dưa GBVN008901 Dưa chuột Cucumis sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thơm, nhạt. . quả to. Cập nhật năm 2016.
362315 Rau - gia vị Dưa GBVN008902 Di mong Cucumis sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Trồng trên 10 năm. Quả to, ngắndài 40 cm, rộng 20 cm. Cập nhật năm 2016.
362316 Rau - gia vị Dưa GBVN008908 Mặc tánh kháu Cucumis sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362317 Rau - gia vị Dưa GBVN008909 Đi dua Cucumis sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp quả to. Cập nhật năm 2016.
362318 Rau - gia vị Dưa GBVN008911 Đi tà lo Cucumis sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362319 Rau - gia vị Dưa GBVN009295 Dưa chuột Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362320 Rau - gia vị Dưa GBVN012252 Dưa leo Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362321 Rau - gia vị Dưa GBVN012253 Ma tánh xăng Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Giống địa phương từ lâu đời. Hạt xanhnhỏ hình trứng hơi dẹt Trồng 2 vụ: Vụ xuân gieo cuối tháng 2thu cuối tháng 5; Vụ 2 gieo đầu tháng 6 thu cuối tháng 8 đầu tháng 9. Cập nhật năm 2016.
362322 Rau - gia vị Dưa GBVN012254 Ma tánh xăng Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Trồng theo vụ lúa nươngnhiều hộ gieo trên nương. Năng suất cao ăn ngon dùng làm nhân bánh. Cập nhật năm 2016.
362323 Rau - gia vị Dưa GBVN012255 Đi pà Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362324 Rau - gia vị Dưa GBVN012256 Mặc téng là Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362325 Rau - gia vị Dưa GBVN012257 Mặc tánh kháu Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362326 Rau - gia vị Dưa GBVN012259 Dưa gang Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362327 Rau - gia vị Dưa GBVN012260 Dưa leo Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lạc địa phương còn lại là lạc sư tử. Trồng từ lâu đời. Trước rất nhiềunay ít dần vì kỹ thuật truyền thống năng suất thấp 40-50kg/sào, nhưng chất lượng ngonquả hạt nhỏquả gân dọc ngang rõ eo trung bìnhvỏ lụa hồng. Cập nhật năm 2016.
362328 Rau - gia vị Dưa GBVN012261 Dưa leo Cucumis sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Mẫu thu từ trong chai để giống của gia đình. Cập nhật năm 2016.