KẾT QUẢ TÌM KIẾM (227)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
364018 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN005524 Mùng tơi Basella sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364019 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN003766 Mùng tơi Basella sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364020 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN005522 Mùng tơi ta Basella sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364021 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN005523 Mồng tơi trắng Basella sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364022 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN005525 Mồng tơi hoa đỏ Basella sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364023 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN015368 Phác păng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Kháng tốt các loại sâu bệnh. Chịu được đất khô hạn. Lá nhỏ thân leo phân cành nhiều. Cập nhật năm 2016.
364024 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN015369 Phắc phăng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá dày màu xanh đậm. Cập nhật năm 2016.
364025 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN015370 Má păng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả tròn to đen, lá xanh dầy, gân xanh, cuống lá xanh mép lá nhẵn. Cập nhật năm 2016.
364026 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016593 Phác păng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364027 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016594 Phấc băng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá nhỏ thân đỏ. Cập nhật năm 2016.
364028 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016595 Phắc păng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Không sâu bệnh. Thân leo, lá hình tim, nhỏ. Cập nhật năm 2016.
364029 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016596 Pắc pằng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân leo lá nhỏ, thân trắng. Cập nhật năm 2016.
364030 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016597 Pắc păng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân nửa xanh nửa tím lá mặt dưới tím, gân tím, mặt trên xanh, cuống tím, quả tím đậm. Cập nhật năm 2016.
364031 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016598 Phắc bằng khèo Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp thân xanh, lá xanh, hoa trắng. Cập nhật năm 2016.
364032 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016599 Loong păng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân xanh phớt hồng, cuống lá màu xanh, điểm tím lá dầy xanh, mép lá tím, gân lá xanh, hao màu trắng đỉnh hoa hồng, quả tím. Cập nhật năm 2016.
364033 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016600 Long pằng Basella rubra L. Khơ Mú Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364034 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016601 Má cằm păng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364035 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016602 Pắc păng Basella rubra L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2008 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364036 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016603 Phàm chê lậu Basella rubra L. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364037 Rau - gia vị Mùng tơi GBVN016604 Mùng tơi Basella rubra L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân leo, lá nhỏ dày, màu xanh, hạt chín màu tím đen. Cập nhật năm 2016.