KẾT QUẢ TÌM KIẾM (131)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360902 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN006738 Mướp đắng Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360903 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN006739 Mướp đắng Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360904 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN008414 Khổ qua gai Monordica charantia L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360905 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN008415 Khổ qua Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Sau khi thu quả chín để hạt 2 tháng sau mới gieo. Cập nhật năm 2016.
360906 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN009793 Điia Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360907 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN009794 Hạt hày Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360908 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN012211 Mướp đắng Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thơm, nhạt. . Cập nhật năm 2016.
360909 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN012212 Khổ qua Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360910 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN012213 Khổ qua Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360911 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN012214 Khổ qua Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360912 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN013682 Khổ qua Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360913 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN013683 Khổ qua Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360914 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN013684 Khổ qua Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360915 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN013685 Di ia Monordica charantia L. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2004 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả trung bình. . Cập nhật năm 2016.
360916 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN016655 Khổ qua Monordica charantia L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360917 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN016656 Hầu luý Monordica charantia L. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360918 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN016657 Khổ qua Monordica charantia L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Mưa to, gió bão sinh trưởng phát triển bình thường. Cập nhật năm 2016.
360919 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN016658 Prền pà tăng Monordica charantia L. Cơ Ho Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360920 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN016659 Khổ qua Monordica charantia L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thị trấn Buôn Hồ thuộc huyện Krông Búk. Cập nhật năm 2016.
360921 Rau - gia vị Mướp đắng GBVN016660 Khổ qua Monordica charantia L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thị trấn Buôn Hồ thuộc huyện Krông Búk. Cập nhật năm 2016.