KẾT QUẢ TÌM KIẾM (59)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
361515 Rau - gia vị Mướp khía GBVN003697 Mướp khía Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361516 Rau - gia vị Mướp khía GBVN005322 Klim dạng 1 Luffa acutangula (L.) Roxb. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361517 Rau - gia vị Mướp khía GBVN005327 Mướp quả tròn Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361518 Rau - gia vị Mướp khía GBVN005334 Mướp khía Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361519 Rau - gia vị Mướp khía GBVN005335 Mướp khía Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361520 Rau - gia vị Mướp khía GBVN005340 Mướp khía Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361521 Rau - gia vị Mướp khía GBVN005341 Mướp Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361522 Rau - gia vị Mướp khía GBVN005344 Mướp khía Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361523 Rau - gia vị Mướp khía GBVN005349 Mướp khía Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361524 Rau - gia vị Mướp khía GBVN006907 Quả vách Luffa acutangula (L.) Roxb. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361525 Rau - gia vị Mướp khía GBVN006908 Mướp váy Luffa acutangula (L.) Roxb. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361526 Rau - gia vị Mướp khía GBVN007778 Mướp nương Luffa acutangula (L.) Roxb. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361527 Rau - gia vị Mướp khía GBVN007959 Klim dạng 2 Luffa acutangula (L.) Roxb. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Làm thuóc chữa thương hàn khi mụn máu đen và cấm khẩu chỉ người dao con. Cập nhật năm 2016.
361528 Rau - gia vị Mướp khía GBVN009784 Mướp khía Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361529 Rau - gia vị Mướp khía GBVN009785 Kơ nói Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361530 Rau - gia vị Mướp khía GBVN012216 Mạc Khnoi Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361531 Rau - gia vị Mướp khía GBVN012217 Mướp bắn Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361532 Rau - gia vị Mướp khía GBVN012218 Mắc lòi Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361533 Rau - gia vị Mướp khía GBVN012219 Quả vách lòi Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
361534 Rau - gia vị Mướp khía GBVN012849 Mướp khía Luffa acutangula (L.) Roxb. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016