KẾT QUẢ TÌM KIẾM (26)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
364006 Rau - gia vị Rau chua GBVN006082 Giấm Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364007 Rau - gia vị Rau chua GBVN007678 Rau dền chua Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364008 Rau - gia vị Rau chua GBVN008434 Rau chua Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá có vị chua thu lá nấu canh chua kho cá cây họ bông quả thu tháng 12 và tháng 1thu tại hàng rào trồng trong vườn rau gần nhà. Cập nhật năm 2016.
364009 Rau - gia vị Rau chua GBVN008435 Rau chua Begonia rupicola Miq. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364010 Rau - gia vị Rau chua GBVN008853 Rau chua Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cây làm thuóc chữa đau bụng. Cập nhật năm 2016.
364011 Rau - gia vị Rau chua GBVN008854 Rau muối Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thơm, bở, ngon. Sau 3 tháng thu được hạt. Cập nhật năm 2016.
364012 Rau - gia vị Rau chua GBVN012850 Lá chua Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364013 Rau - gia vị Rau chua GBVN012851 Dền chua Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364014 Rau - gia vị Rau chua GBVN012852 Rau chua Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364015 Rau - gia vị Rau chua GBVN012853 Lá chua Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364016 Rau - gia vị Rau chua GBVN012854 Cây giấm Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364017 Rau - gia vị Rau chua GBVN012855 Rau chua Begonia rupicola Miq. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365153 Rau - gia vị Rau chua GBVN022097 Phắc sủm Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365154 Rau - gia vị Rau chua GBVN022098 Cây giấm Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365155 Rau - gia vị Rau chua GBVN022099 Cây lá giấm Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
365156 Rau - gia vị Rau chua GBVN022100 Cây giấm Begonia rupicola Miq. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
371819 Rau - gia vị Rau chua TEMP001566 Cây chua Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371820 Rau - gia vị Rau chua TEMP001569 Rau chua Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372584 Rau - gia vị Rau chua TEMP005022 Phắc sủm Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373848 Rau - gia vị Rau chua TEMP008934 Lày mày siu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018